Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Хмельницький

Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького

94
Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького
НАДПСУ
National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi
14321481
Академія
Державна
Адміністрація Державної прикордонної служби України
ректор Національної академії Шинкарук Олег Миколайович
вул. Шевченка, 46, Хмельницький, Хмельницька область
вул. Шевченка, 46, Хмельницький, Хмельницька область
(0382) 76-43-68, (0382) 76-30-61
nadpsu@dpsu.gov.ua
1992

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено