Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Як користуватися?

Оберіть тип закладу, який Ви шукаєте

Пошук за назвою закладу

Для пошуку за назвою закладу можна скористатися полем вводу у правій верхній частині сайту.

Пошук за місцем розташування

Оберіть регіон, в якому розташовано заклад освіти. На екрані буде відображено перелік закладів освіти, які знаходяться у вибраному регіоні. Заклади згруповані за місцем їх розташування.

За допомогою поля вводу, що розташоване у верхній частині, можна відфільтрувати перелік за містом, назвою або адресою закладу.

Інформація про заклад освіти

На сторінці закладу освіти відображено наступну інформацію: назва, ідентифікаційний код, тип закладу, форма власності, місцезнаходження, контактний телефон, електронна пошта, адреса веб-сайту.


Для закладів вищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти, післядпипломної освіти розміщено інформацію про:

структура закладу – відокремлені структурні підрозділи і факультети (інститути)

ліцензовані спеціальності вищої, фахової передвищої освіти, післядпипломної освіти – ліцензовані обсяги за освітньо-кваліфікаційним рівнем, спеціальністю, формою навчання; сертифікат акредитації

ліцензовані професії – ліцензовані обсяги за професіями; сертифікат атестації

здобувачі вищої освіти – кількість здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем, спеціальністю, формою навчання

здобувачі професійної (професійно-технічної) освіти – кількість здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти


При пошуку інформації на сторінці закладу можна використовувати додаткові фільтри:

освітньо-кваліфікаційний рівень

спеціальність - пошук за кодом або назвою спеціальності

«прикладна математика» – пошук спеціальності, що містить обидва слова

«прикладна математика, інженерія програмного забезпечення» – пошук спеціальності, що містить одне зі слів або фраз)

форма навчання

Основа вступу

Пошук за наступними критеріями

регіон розташування закладу освіти;

спеціальність;

освітньо-кваліфікаційний рівень;

тип даних по спеціальності: здобувачі освіти, ліцензовані обсяги, освітні програми;

професії.

Результатом пошуку є перелік закладів освіти, які відповідають вказаним критеріям. Пошук відбувається по закладам вищої і професійної (професійно-технічної) освіти. При переході на сторінку закладу освіти відображається інформація у відповідності до критеріїв пошуку.

Набір і підготовка за спеціальностями «221 Стоматологія», «222 Медицина», «225 Медична психологія», «228 Педіатрія» відбувається за освітньо-кваліфікаційним рівнем «МАГІСТР», а не «БАКАЛАВР».Відповідно до абзацу другого частини другої статті 101 Закону України «Про доступ до публічної інформації» будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.