Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Дніпро

Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини"

864
Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини"
ТОВ "ДМІ ТНМ"
Limited Trade Department "Dnipropetrovsk Medical Institute of Traditional and Non-traditional Medicine"
21853474
Інститут
Приватна
Ректор Абрамов Сергій Вікторович
вул. Севастопольська, 17 корпус 4, Дніпро, Дніпропетровська область
вул. Севастопольська, 17 корпус 4, Дніпро, Дніпропетровська область
(056)370-24-45
dmi_nm@i.ua
1993

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва спеціальності (спеціалізації) Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено
ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2020

Конкурсні пропозиції

[ УСІ ОКР ]

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2020

Приймальна і відбіркові комісії