Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Одеса

Коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу Одеської національної академії харчових технологій

775
Коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу Одеської національної академії харчових технологій
КНТІІС ОНАХТ
College of Petroleum and Gas Technologies, Engineering and Service Infrastructure Odessa National Academy of Food Technologies
38478573
Коледж
Державна
Міністерство освіти і науки України
Директор Глушков Олег Анатолійович
вул. Левітана, 46-а, Одеса, Одеська область
вул. Левітана, 46-а, Одеса, Одеська область
048 784 70 02
kntiis.od@gmail.com
2012

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Ліцензії фахової передвищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено