Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Київ

Економічний коледж Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

501
Економічний коледж Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
ЕК ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
Economic College of State Higher Educational Establishment "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"
04618613
Коледж
Державна
Міністерство освіти і науки України
Директор Марушевська Валентина Іларіонівна
вул. Василя Верховинця, 3, Київ
вул. Василя Верховинця, 3, Київ
403-04-47
ek_kneu@ukr.net
1962

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Ліцензії фахової передвищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено

Приймальна і відбіркові комісії