Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Бердянськ

Відокремлений структурний підрозділ "Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету"

408
Відокремлений структурний підрозділ "Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету"
ВСП БКТДАТУ
Separate Structural Subdivision Berdyansk College of Tavria State Agrotechnological University
33351403
Коледж
Державна
Міністерство освіти і науки України
Директор Шишкіна Галина Валентинівна
просп. Східний, 23, Бердянськ, Запорізька область
просп. Східний, 23, Бердянськ, Запорізька область
(061)532 36 00
bktdatu@gmail.com
1924

Ліцензовані спеціальності

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
Назва Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
Денна Заочна Вечірня На строк навчання
Ліцензії не знайдено

Ліцензовані професії

Назва Ліцензований обсяг Рішення про ліцензування Атестовано
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено

Конкурсні пропозиції

[ УСІ ОКР ]