Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Харків

Науково-дослідна установа "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем"

3841
Науково-дослідна установа "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем"
УКРНДІЕП
01018083
Інша наукова установа (організація)
Державна
Міністерство екології та природних ресурсів України
Директор Гриценко Анатолій Володимирович
вул. Бакуліна, 6, Харків, Харківська область
вул. Бакуліна, 6, Харків, Харківська область
(057) 702-15-92
directorniiep@gmail.com
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено