Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Наукові інститути (установи)

Харків

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України

3792
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України
ІПКіК НАН України
Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of Sciences of Ukraine
03534630
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
директор Гольцев Анатолій Миколайович
вул. Переяславська, 23, Харків, Харківська область
вул. Переяславська, 23, Харків, Харківська область
(057)373-41-43, (057)373-88-07
cryo@online.kharkov.ua
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено