Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря Національної академії наук України

3608
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря Національної академії наук України
ІБОНХ ім.В.П. Кухаря НАН України
V.P. Kukhar Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine
03563790
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
Директор Вовк Андрій Іванович
вул. Мурманська, 1, Київ
вул. Мурманська, 1, Київ
(044) 5585388, 5585266, 5732552
users@bpci.kiev.ua
1987

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено