Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

3597
Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"
Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"
National Scientific Center "Institute of agrarian economics"
00496805
Науковий центр
Державна
Національна академія аграрних наук України
Директор Лупенко Юрій Олексійович
вул. Героїв Оборони, 10, Київ
вул. Героїв Оборони, 10, Київ
(044) 2584321, 2584821, 5260565
1956

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено