Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Львів

Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка Національної академії наук України

3592
Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка Національної академії наук України
ФМІ НАН України
Karpenko Physico-Mechanical Institute of the National Academy of Sciences
03534506
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
директор Фізико-механічного інституту ім.Г.В.Карпенка Назарчук Зіновій Теодорович
вул. Наукова, 5, Львів, Львівська область
вул. Наукова, 5, Львів, Львівська область
0322 633088, 637088
pminasu@ipm.lviv.ua
2000

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено