Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Львів

Державна установа "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього Національної академії наук України"

3576
Державна установа "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього Національної академії наук України"
ІРД НАН України
State Institution “M.I. Dolishniy Institute of Regional Research of the NAS of Ukraine”
05539979
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
директор Кравців Василь Степанович
вул. Козельницька, 4, Львів, Львівська область
вул. Козельницька, 4, Львів, Львівська область
032 270 71 68, 032 270 71 58
irr@mail.lviv.ua
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено