Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Львів

Інститут фізики конденсованих систем Національної академії наук України

3553
Інститут фізики конденсованих систем Національної академії наук України
ІФКС
Institute for Condensed Matter Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine
05540014
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
директор Мриглод Ігор Миронович
вул. Свєнціцького, 1, Львів, Львівська область
вул. Свєнціцького, 1, Львів, Львівська область
032 276 11 57
icmp@icmp.lviv.ua
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено