Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Харків

Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України

3551
Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України
Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Націоннальої академії наук України
03534570
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
директор Русанов Андрій Вікторович
вул. Пожарського, 2/10, Харків, Харківська область
вул. Пожарського, 2/10, Харків, Харківська область
(0572)94-55-14
admi@ipmach.kharkov.ua
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено