Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля Національної академії наук України

3545
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля Національної академії наук України
ІНМ ім. В.М.Бакуля НАН України
V. Bakul Institute for Superhard Materials
05417377
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
директор Туркевич Володимир Зіновійович
вул. Автозаводська, 2, Київ
вул. Автозаводська, 2, Київ
044 430 85 00
atmu@meta.ua
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено