Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Оброшине

Інститут сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України

3539
Інститут сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України
ІСГ Карпатського регіону НААН
INSTITUTE OF AGRICULTURE OF CARPATHIAN REGION NATIONAL ACADEMY OF AGRARIAN SCIENCES
00496952
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія аграрних наук України
Директор Стасів Олег Федорович
вул. -, -, с. Оброшине, Пустомитівський район, Львівська область
вул. -, -, с. Оброшине, Пустомитівський район, Львівська область
032 239 62 65
inagrokarpat@gmail.com
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено