Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України

3527
Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України
ІВО НАПН України
21707620
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія педагогічних наук України
директор Інституту вищої освіти НАПН України Калашнікова Світлана Андріївна
вул. Бастіонна, 9, Київ
вул. Бастіонна, 9, Київ
(044) 2866804
ihed@ihed.org.ua
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Ліцензії післядипломної освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання
Ліцензії не знайдено