Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Переяслав-Хмельницький

Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

340
Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди
State Higher Educational Establishment "Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University"
04543387
Університет
Державна
Міністерство освіти і науки України
Ректор Коцур Віктор Петрович
вул. Сухомлинського, 30, Переяслав-Хмельницький, Київська область
вул. Сухомлинського, 30, Переяслав-Хмельницький, Київська область
(044 67) 5 66 65
phdpu.edu@gmail.com
1986

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено
ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2020

Конкурсні пропозиції

[ УСІ ОКР ]

Приймальна і відбіркові комісії