Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Переяслав-Хмельницький

Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

340
Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди
State Higher Educational Establishment "Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University"
04543387
Університет
Державна
Міністерство освіти і науки України
Ректор Коцур Віктор Петрович
вул. Сухомлинського, 30, Переяслав-Хмельницький, Київська область
вул. Сухомлинського, 30, Переяслав-Хмельницький, Київська область
(044 67) 5 66 65
phdpu.edu@gmail.com
1986

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензовані спеціальності

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
Назва Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
Денна Заочна Вечірня На строк навчання
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено

Конкурсні пропозиції

[ УСІ ОКР ]