Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Запоріжжя

Коледж Класичного приватного університету

3074
Коледж Класичного приватного університету
.
College of Classic Private University
40037979
Коледж
Приватна
Директор Яценко Лариса Іванівна
вул. Жуковського, 70-Б, Запоріжжя, Запорізька область
вул. Жуковського, 70-Б, Запоріжжя, Запорізька область
(061) 7019003
college.cpu@zhu.edu.ua
2015

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензовані спеціальності

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
Назва Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
Денна Заочна Вечірня На строк навчання
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено

Конкурсні пропозиції

[ УСІ ОКР ]