Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"

3001
Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"
ДННУ "Академія фінансового управління"
35531764
Інша наукова установа (організація)
Державна
Міністерство фінансів України
Президент Єфименко Тетяна Іванівна
вул. Олеся Гончара, 46/48, Київ
вул. Олеся Гончара, 46/48, Київ
(044) 2775115; 2775110
afu@afu.kiev.ua
2007

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено