Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Мелітополь

Мелітопольський коледж вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

2661
Мелітопольський коледж вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Мелітопольський коледж Університету "Україна"
Melitopol College of Higher Education Institution "Open International University of Human Development "Ukraine"
38536907
Коледж
Приватна
Директор Татаринова Світлана Олексіївна
вул. Інтеркультурна, 380, Мелітополь, Запорізька область
вул. Інтеркультурна, 380, Мелітополь, Запорізька область
061 944 44 36
miest.melitopol@gmail.com
2000

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Ліцензії фахової передвищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва спеціальності (спеціалізації) Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено

Освітні програми

[ УСІ ОКР ]
Назва спеціальності (спеціалізації), тип програми магістра Назва освітньої програми Акредитовано Інформація про акредитацію
Ліцензії не знайдено