Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Хмельницький

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

254
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
ХКТЕІ
Khmelnytskyi Cooperative Trade and Economic Institute
35805541
Інститут
Приватна
Укоопспілка
Ректор Коваль Людмила Миколаївна
вул. Кам’янецька, 3, Хмельницький, Хмельницька область
вул. Кам’янецька, 3, Хмельницький, Хмельницька область
0382-79-55-68
xktei@ukr.net
1957

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено