Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Київ

Київський університет права Національної академії наук України

25
Київський університет права Національної академії наук України
КУП НАНУ
Kyiv University of Law of the National Academy of Sciences of Ukraine
23745145
Університет
Державна
Національна академія наук України
Ректор Бошицький Юрій Ладиславович
вул. Трьохсвятительська, 4, Київ
вул. Трьохсвятительська, 4, Київ
(044) 4243335; 4522864
kul@kul.kiev.ua
1995

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено