Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад професійної (професійно-технічної) освіти

Миколаїв

Миколаївський професійний суднобудівний ліцей імені Героя Радянського Союзу В.О. Гречишникова

2273
Миколаївський професійний суднобудівний ліцей імені Героя Радянського Союзу В.О. Гречишникова
МПСЛ
Mykolaivskyi profesiinyi sudnobudivnyi litsei imeni Heroia Radianskoho Soiuzu V.O.Hrechyshnykova
02545956
професійний ліцей відповідного профілю
Державна
Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації
Директор Лисейко Олексій Йосипович
вул. Індустріальна, 1, Миколаїв, Миколаївська область
вул. Індустріальна, 1, Миколаїв, Миколаївська область
(0512)474765
nps-Licey@mksat.net
2003

Ліцензії професійної (професійно-технічної) освіти

– атестовано – термін дії закінчився – не атестовано
Назва професії(й) / класу професій (категорії, розряду тощо) Ліцензований обсяг Рішення про ліцензування Атестовано
Ліцензії не знайдено

Здобувачі професійної (професійно-технічної) освіти

Назва професії(й) / класу професій (категорії, розряду тощо) Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено