Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад професійної (професійно-технічної) освіти

Миколаїв

Миколаївський професійний суднобудівний ліцей імені Героя Радянського Союзу В.О. Гречишникова

2273
Миколаївський професійний суднобудівний ліцей імені Героя Радянського Союзу В.О. Гречишникова
МПСЛ
Mykolaivskyi profesiinyi sudnobudivnyi litsei imeni Heroia Radianskoho Soiuzu V.O.Hrechyshnykova
Державна
Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації
В.о. директора Ямпольська Наталя Сергіївна
Миколаївська область, Миколаїв, вул. Індустріальна, 1
(0512)474765
nps-Licey@mksat.net
ні
2003

Ліцензії професійної (професійно-технічної) освіти

– атестовано – термін дії закінчився – не атестовано
Назва професії(й) / класу професій (категорії, розряду тощо) Рівень освіти Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про видачу ліцензії Рішення про зміни у ліцензії Атестовано
Ліцензії не знайдено

Здобувачі професійної (професійно-технічної) освіти

Назва професії(й) / класу професій (категорії, розряду тощо) Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено