Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад професійної (професійно-технічної) освіти

Миколаїв

Миколаївський професійний суднобудівний ліцей імені Героя Радянського Союзу В.О. Гречишникова

2273
Миколаївський професійний суднобудівний ліцей імені Героя Радянського Союзу В.О. Гречишникова
МПСЛ
Mykolaivskyi profesiinyi sudnobudivnyi litsei imeni Heroia Radianskoho Soiuzu V.O.Hrechyshnykova
Державна
Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації
В.о. директора Ямпольська Наталя Сергіївна
Україна, 54040, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Індустріальна, 1
(0512)474765
mpsl-5@ukr.net
ні
2003

Ліцензії професійної (професійно-технічної) освіти

– атестовано – термін дії закінчився – не атестовано
Назва професії(й) / класу професій (категорії, розряду тощо) Рівень освіти Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про видачу ліцензії Рішення про зміни у ліцензії Атестовано
Ліцензії не знайдено

Історія офіційних змін назви закладу освіти (установи)

№ з/п Дата, з якої діє назва Повна назва закладу

Здобувачі професійної (професійно-технічної) освіти

Назва професії(й) / класу професій (категорії, розряду тощо) Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2023

Приймальна і відбіркові комісії