Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Львів

Львівський торговельно-економічний університет

16
Львівський торговельно-економічний університет
ЛТЕУ
Lviv University of Trade and Economics
01597980
Університет
Приватна
Укоопспілка
Ректор Куцик Петро Олексійович
вул. Туган-Барановського, 10, Львів, Львівська область
вул. Туган-Барановського, 10, Львів, Львівська область
(032) 275-65-50, 275-68-66
lute@lute.lviv.ua
1816

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензовані спеціальності

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
Назва Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
Денна Заочна Вечірня На строк навчання
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено

Конкурсні пропозиції

[ УСІ ОКР ]

Приймальна і відбіркові комісії