Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Мелітополь

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

148
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
ТДАТУ
DMYTRO MOTORNYI TAVRIA STATE AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
00493698
Університет
Державна
Міністерство освіти і науки України
Ректор Кюрчев Володимир Миколайович
просп. Богдана Хмельницького, 18, Мелітополь, Запорізька область
просп. Богдана Хмельницького, 18, Мелітополь, Запорізька область
+38 (0619) 42-06-18
office@tsatu.edu.ua
1932

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензовані спеціальності

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
Назва Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
Денна Заочна Вечірня На строк навчання
Ліцензії не знайдено

Ліцензовані професії

Назва Ліцензований обсяг Рішення про ліцензування Атестовано
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено

Здобувачі професійної (професійно-технічної) освіти

Назва Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено

Конкурсні пропозиції

[ УСІ ОКР ]