Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Хмельницький

Економічний коледж Приватного вищого навчального закладу «Університет економіки і підприємництва"

1457
Економічний коледж Приватного вищого навчального закладу «Університет економіки і підприємництва"
ЕК ПВНЗ «УЕП»
Economic College of Private Higher Educational Establishment "University of Economy and Entrepreneurship"
38171258
Коледж
Приватна
В.о. ректора Желавський Олег Борисович
вул. Молодіжна, 12/1, Хмельницький, Хмельницька область
Львівське шосе , 51/2, Хмельницький, Хмельницька область
0382 72 82 50
uniepkm@gmail.com
2012

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензовані спеціальності

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
Назва Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
Денна Заочна Вечірня На строк навчання
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено

Конкурсні пропозиції

[ УСІ ОКР ]