Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Хмельницький

Хмельницький коледж вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

1443
Хмельницький коледж вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Хмельницький коледж Університету "Україна"
Khmelnytskyi College of Higher Education Institution "Open International University of Human Development "Ukraine"
38091639
Коледж
Приватна
Директор Березинець Володимир Васильович
вул. Ярослава Мудрого, 2 А, Хмельницький, Хмельницька область
вул. Ярослава Мудрого, 2 А, Хмельницький, Хмельницька область
0382704556
hist.ukraine@ukr.net
2012

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Ліцензії фахової передвищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено