Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Київ

Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука

132
Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука
КДАДПМД ім. М. Бойчука
Mykhailo Boichuk Kyiv State Academy of Decorative Applied Arts and Design
21598958
Академія
Державна
Міністерство культури України
В.о.ректора Полтавець-Гуйда Оксана Вікторівна
вул. Михайла Бойчука, 32, Київ
вул. Михайла Бойчука, 32, Київ
(044) 2857716, 2853275, 2851638
i@kdidpmid.edu.ua
так
1999

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва спеціальності (спеціалізації) Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено

Акредитовані освітні програми

[ УСІ ОКР ]
– акредитовано освітню програму – акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Назва спеціальності (спеціалізації), тип програми магістра Назва освітньої програми Акредитовано Інформація про акредитацію
Ліцензії не знайдено
ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2020

Конкурсні пропозиції

[ УСІ ОКР ]

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2020