Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Глухів

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

1311
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Глухівський НПУ ім. О.Довженка
Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University
02125527
Університет
Державна
Міністерство освіти і науки України
Ректор Курок Олександр Іванович
вул. Києво-Московська, 24, Глухів, Сумська область
вул. Києво-Московська, 24, Глухів, Сумська область
+38(05444) 2-34-27
gnpuoffice@gnpu.edu.ua
1874

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено

Конкурсні пропозиції

[ УСІ ОКР ]