Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Мелітополь

Відокремлений структурний підрозділ "Мелітопольський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету"

1120
Відокремлений структурний підрозділ "Мелітопольський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету"
ВСП "МК ТДАТУ"
Separated Structural Subdivision Melitopol College of Tavria State Agrotechnological University
26181890
Коледж
Державна
Міністерство освіти і науки України
Директор Мельник Олександр Васильович
просп. Богдана Хмельницького, 44, Мелітополь, Запорізька область
просп. Богдана Хмельницького, 44, Мелітополь, Запорізька область
(061) 942 03 30
vsp-mk-tdatu@ukr.net
1931

Ліцензовані спеціальності

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
Назва Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
Денна Заочна Вечірня На строк навчання
Ліцензії не знайдено

Ліцензовані професії

Назва Ліцензований обсяг Рішення про ліцензування Атестовано
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено

Конкурсні пропозиції

[ УСІ ОКР ]

Приймальна і відбіркові комісії