Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Миколаїв

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

105
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
НУК ім. адм. Макарова
Admiral Makarov National University of Shipbuilding
02066753
Університет
Державна
Міністерство освіти і науки України
Ректор Трушляков Євген Іванович
просп. Героїв Сталінграду, 9, Миколаїв, Миколаївська область
просп. Героїв Сталінграду, 9, Миколаїв, Миколаївська область
тел. +38(0512) 37-05-80, 42-42-80, факс +38(0512)42-46-52
university@nuos.edu.ua
1920

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензовані спеціальності

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
Назва Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
Денна Заочна Вечірня На строк навчання
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено

Конкурсні пропозиції

[ УСІ ОКР ]