Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Кропивницький

Центральноукраїнський національний технічний університет

90
Центральноукраїнський національний технічний університет
ЦНТУ
Central Ukrainian National Technical University
02070950
Університет
Державна
Міністерство освіти і науки України
Ректор Черновол Михайло Іванович
просп. Університетський, 8, Кропивницький, Кіровоградська область
просп. Університетський, 8, Кропивницький, Кіровоградська область
+38(052)255-92-34
rektor@kntu.kr.ua
1929

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензовані спеціальності

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
Назва Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
Денна Заочна Вечірня На строк навчання
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено

Конкурсні пропозиції

[ УСІ ОКР ]