Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Запоріжжя

Відокремлений структурний підрозділ «Економіко-правничий фаховий коледж Запорізького національного університету»

875
Відокремлений структурний підрозділ «Економіко-правничий фаховий коледж Запорізького національного університету»
ВСП ЕПФК ЗНУ
Separate Structural Subdivision «Vocational College of Economics and Law of Zaporizhzhia National University»
36015011
Коледж
Державна
Міністерство освіти і науки України
Ректор Фролов Микола Олександрович
вул. Жуковського, 66-Б, Запоріжжя, Запорізька область
вул. Жуковського, 66-Б, Запоріжжя, Запорізька область
(061)2287539
kolledg@znu.edu.ua
так
2008

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії фахової передвищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва спеціальності (спеціалізації) Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено

Акредитовані освітні програми

[ УСІ ОКР ]
– акредитовано освітню програму – акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Назва спеціальності (спеціалізації), тип програми магістра Назва освітньої програми Акредитовано Інформація про акредитацію
Ліцензії не знайдено
ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2020

Конкурсні пропозиції

[ УСІ ОКР ]

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2020

Приймальна і відбіркові комісії