Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад фахової передвищої освіти

Верхівка

Відокремлений структурний підрозділ «Верхівський аграрний фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»

871
Відокремлений структурний підрозділ «Верхівський аграрний фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»
ВСП «ВАФК ВНАУ»
Separate structural subdivision “Verkhivka agrarian professional College of Vinnytsia national agrarian university”
00727725
Фаховий коледж
Державна
Міністерство освіти і науки України
В.о. директора Кушнір Олександр Михайлович
вул. ---, ---, с. Верхівка, Тростянецький район, Вінницька область
вул. ---, ---, с. Верхівка, Тростянецький район, Вінницька область
043 432 85 44
vkoledg@ukr.net
ні
1922

Ліцензії професійної (професійно-технічної) освіти

– атестовано – термін дії закінчився – не атестовано
Назва професії(й) / класу професій (категорії, розряду тощо) Ліцензований обсяг Рішення про ліцензування Атестовано
Ліцензії не знайдено

Акредитовані освітні програми

[ УСІ ОКР ]
– акредитовано освітню програму – акредитовано спеціальність (спеціалізацію) – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації), тип програми магістра Назва освітньої програми Акредитовано Інформація про акредитацію
Ліцензії не знайдено

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2021

Приймальна і відбіркові комісії