Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Нікополь

Комунальний вищий навчальний заклад "Нікопольський медичний коледж" Дніпропетровської обласної ради"

675
Комунальний вищий навчальний заклад "Нікопольський медичний коледж" Дніпропетровської обласної ради"
Нікопольський медичний коледж
Communal higher educational institution "Nikopol medical college" Dnipropetrovsk regional council
02011120
Коледж
Комунальна
Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Директор Капінус Валентина Андріївна
вул. Херсонська, 5, Нікополь, Дніпропетровська область
вул. Херсонська, 5, Нікополь, Дніпропетровська область
(0566) 680416, 680263, 680349
nikmeduch@gmail.com
1932

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Ліцензії фахової передвищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено