Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад фахової передвищої освіти

Ізмаїл

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДУНАЙСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ"

6538
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДУНАЙСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ"
ВСП ДФК НУ «ОМА»
Separate structural subdivision Danube Professional College of National university «Odessa maritime academy»
Державна
Міністерство освіти і науки України
Директора Кононенко Андрій Геннадійович
Україна, 68607, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Фанагорійська, 9
(067)162-85-75
dpcnuoma@onma.edu.ua
ні
2021

Ліцензії фахової передвищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Рішення про видачу ліцензії Рішення про зміни у ліцензії
на рік на строк навчання
Ліцензії не знайдено

Місця провадження освітньої діяльності

№ з/п Назва об`єкта Адреса об`єкта Рівень/сфера освіти

Історія офіційних змін назви закладу освіти (установи)

№ з/п Дата, з якої діє назва Повна назва закладу

Здобувачі фахової передвищої та вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОС/ОКР ]
Назва спеціальності (спеціалізації) Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено

Освітні програми

[ УСІ ОС/ОКР ]
– ліцензовано / акредитовано освітню програму – ліцензовано рівень вищої освіти – ліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
– не ліцензовано / не акредитовано – термін дії закінчився
Назва спеціальності (спеціалізації), тип програми магістра Назва освітньої програми Акредитовано Інформація про акредитацію Кількість здобувачів
Ліцензії не знайдено
ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2021

Конкурсні пропозиції

[ УСІ ОКР ]

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2023

Приймальна і відбіркові комісії