Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад фахової передвищої освіти

Київ

Фаховий коледж Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"

6431
Фаховий коледж Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"
.
Professional College of the Kyiv Institute of Intellectual Property and Law of the National University "Odesa Law Academy"
44179286
Приватна
В.о. директора Кочкін Олександр Олександрович
Харківське шосе , 210, Київ
Харківське шосе , 210, Київ
+044(56)-380-64
kiev.law.college@gmail.com
ні

Ліцензії фахової передвищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Рішення про видачу ліцензії Рішення про зміни у ліцензії
на рік на строк навчання
Ліцензії не знайдено

Місця провадження освітньої діяльності

№ з/п Назва об'єкту Адреса об'єкту Рівень/сфера освіти

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва спеціальності (спеціалізації) Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено

Акредитовані освітні програми

[ УСІ ОКР ]
– акредитовано освітню програму – акредитовано спеціальність (спеціалізацію) – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації), тип програми магістра Назва освітньої програми Акредитовано Інформація про акредитацію
Ліцензії не знайдено
ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2021

Конкурсні пропозиції

[ УСІ ОКР ]

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2022

Приймальна і відбіркові комісії