Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Київ

Академія праці, соціальних відносин і туризму

53
Академія праці, соціальних відносин і туризму
АПСВТ
Academy of Labour, Social Relations and Tourism
04641405
Академія
Приватна
Ректор Буяшенко Вікторія Василівна
вул. Велика Окружна дорога, 3, Київ
вул. Велика Окружна дорога, 3, Київ
+38(044) 522-49-40
info@socosvita.kiev.ua
1993

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено