Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Дніпро

Дніпровський державний коледж будівельно-монтажних технологій та архітектури

478
Дніпровський державний коледж будівельно-монтажних технологій та архітектури
ДДКБМТА
Dnipro State College of building and mounting technologies and architecture
04760713
Коледж
Державна
Міністерство освіти і науки України
Директор Ватагіна Вероніка Василівна
вул. Столярова, 8, Дніпро, Дніпропетровська область
вул. Столярова, 8, Дніпро, Дніпропетровська область
(056) 745 00 95
dnmont@gmail.com
1945

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено