Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Одеса

Приватна установа "Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій"

4301
Приватна установа "Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій"
ПНДІЕІ
40223184
Інша наукова установа (організація)
Приватна
Директор Шапошников Костянтин Сергійович
вул. Інглезі, 6/1 офіс 135, Одеса, Одеська область
вул. Інглезі, 6/1 офіс 135, Одеса, Одеська область
+380(48)-709-38-69
info@iei.od.ua
2016

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2020

Приймальна і відбіркові комісії