Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Київ

Державна Установа "Інститут фармакології та токсикології Національної академії медичних наук України"

4243
Державна Установа "Інститут фармакології та токсикології Національної академії медичних наук України"
ІФТ
State institution "Institute of pharmacology and toxicology of National academy sciences of Ukraine"
02011901
Інститут
Державна
Міністерство охорони здоров`я України
Директор Бухтіарова Тетяна Анатоліївна
вул. Антона Цедіка, 14, Київ
вул. Антона Цедіка, 14, Київ
+380(44)-456-42-56
ift@amnu.gov.ua
1970

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено