Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Київ

Державна установа "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка Національної академії медичних наук України"

4233
Державна установа "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка Національної академії медичних наук України"
ДУ "Ін-т Отоларингології НАМН"
State institution "O.S. Kolomiychenko institute of otolaryngology of national academy of medical sciences of Ukraine"
02011870
Інститут
Державна
Національна академія медичних наук України
Директор Заболотний Дмитро Ілліч
вул. Зоологічна, 3, Київ
вул. Зоологічна, 3, Київ
+044(48)-322-02
amtc@kndio.kiev.ua
1960

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено