Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Державна Установа "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова" Національної академії медичних наук України

4227
Державна Установа "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова" Національної академії медичних наук України
Національний інститут ім. О.О. Шалімова
State Institute "Shalimov`s national institute of surgery and transplantation" to national academy of medikal sciences of Ukraine
02011953
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія медичних наук України
Директор Усенко Олександр Юрійович
вул. Героїв Севастополя, 30, Київ
вул. Героїв Севастополя, 30, Київ
+380(44)-497-13-74
1970

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Ліцензії післядипломної освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання
Ліцензії не знайдено