Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Харків

Державна наукова установа "Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" Національної академії наук України"

4169
Державна наукова установа "Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" Національної академії наук України"
НТК "Інститут монокристалів" НАНУ
State scientific institution "Institute for single crystals" of National academy of sciences of Ukraine
23759880
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
Керівник Семиноженко Володимир Петрович
просп. Науки, 60, Харків, Харківська область
просп. Науки, 60, Харків, Харківська область
+830(57)-340-93-39
info@isc.kharkov.com
1970

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено