Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Ужгород

Інститут електронної фізики Національної академії наук України

4121
Інститут електронної фізики Національної академії наук України
ІЕФ НАН України
05540008
Інститут
Державна
Національна академія наук України
Директор Гомонай Ганна Миколаївна
вул. Університетська, 21, Ужгород, Закарпатська область
вул. Університетська, 21, Ужгород, Закарпатська область
+380(31)-264-35-24
2003

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено