Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Київ

Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтва України

4101
Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтва України
ІПСМ НАМ України
26167849
Інститут
Державна
Національна академія мистецтв України
Керівник Сидоренко Віктор Дмитрович
вул. Щорса, 18-д, Київ
вул. Щорса, 18-д, Київ
+380(44)-529-46-77
ipsm2@ukr.net
1970

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено