Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Київ

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Національної академії наук України

4082
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Національної академії наук України
ІУАД ім. М.С. Грушевського НАНУ
16292950
Інститут
Державна
Національна академія наук України
Директор Папакін Георгій Володимирович
вул. Трьохсвятительська, 4, Київ
вул. Трьохсвятительська, 4, Київ
+380(44)-278-50-98
1998

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено