Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Київ

Інститут фізіології рослин і генетики Національної Академії Наук України

4071
Інститут фізіології рослин і генетики Національної Академії Наук України
.
Institute of plant phisiology and genetics of national academy of sciences of Ukraine
05417242
Інститут
Державна
Національна академія наук України
Керівник Моргун Володимир Васильович
вул. Васильківська, 31/17, Київ
вул. васильківська, 31/17, Київ
+380(44)-257-51-50
plant@ifrg.kiev.ua
1970

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено