Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Київ

Державна установа "Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України"

4046
Державна установа "Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України"
ДУ "ІГНС НАН УКРАЇНИ"
23521345
Інститут
Державна
Національна академія наук України
Директор Забулонов Юрій Леонідович
просп. Палладіна, 34-а, Київ
просп. Палладіна, 34-а, Київ
+380(44)-502-12-29
igns@nas.gov.ua
1970

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено